מדיניות חברתית

אנו באבלולו רואים את עצמנו מחויבים לקהילה בה אנו פועלים. אנו שואפים להתמקד בהשפעה חיובית באזורים אלו, בישראל ובעולם. בהתאם לכך, זיהינו שני מוקדים לפעילות החברתית שלנו:
1. תרומה לעמותות בישראל אשר פועלות בתחום חינוך ילדים ושיפור חיי ילדים בעלי צרכים מיוחדים
2. שיפור מויומנויות ופרנסה במיוחד בקרב נשים באזורים בהם אנו מייצרים, היינו, הודו, ירדן, ישראל וסין